tư vấn

 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy PCCC

  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy PCCC

  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo điều 43, NĐ 79/2014/NĐ-CP, điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy cần phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy cần phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN, CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. Chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy là chứng chỉ hành nghề cần thiết trong lĩnh vực thi công, kinh doanh dịch vụ, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. Vậy để có chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy, cần tìm hiểu những thông … Đọc Thêm

 • Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, 2, 3

  Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, 2, 3

  HỖ TRỢ TƯ VẤN, KÊ KHAI XIN HỒ SƠ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC UY TÍN, NHANH CHÓNG. Các lĩnh vực phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định,các  tổ chức tham gia hoạt động xây dựng  trong các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 1/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng uy tín, nhanh chóng. Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ  XÂY DỰNG Tel: 0934 586 963 (Ms Thơm) Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

  Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng nhanh chóng, uy tín. Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá … Đọc Thêm