Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 1/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng uy tín, nhanh chóng. Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ  XÂY DỰNG Tel: 0934 586 963 (Ms Thơm) Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

  Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng nhanh chóng, uy tín. Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá … Đọc Thêm