Chứng nhận, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  • Chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

    Chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

    Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á phối hợp với trung tâm nghiên cứu ứng dụng và huấn luyện nghiệp vụ Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Nạn Cứu Hộ - thuộc Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy thường xuyên mở lớp và cấp chứng nhận  huấn luyện phòng cháy trên toàn quốc. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được … Đọc Thêm