tư vấn

 • Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy cần phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN, CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. Chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy là chứng chỉ hành nghề cần thiết trong lĩnh vực thi công, kinh doanh dịch vụ, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. Vậy để có chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy, cần tìm hiểu những thông … Đọc Thêm

 • Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I, II, III

  Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I, II, III

  HỖ TRỢ TƯ VẤN, KÊ KHAI XIN HỒ SƠ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC UY TÍN, NHANH CHÓNG. Các lĩnh vực phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định,các  tổ chức tham gia hoạt động xây dựng  trong các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á … Đọc Thêm

 • TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

  TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP); Căn cứ theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành ngày 30/6/2016 về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á … Đọc Thêm