Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

  • Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

    Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

    HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy cần phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ … Đọc Thêm

  • Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

    Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy

    HỖ TRỢ TƯ VẤN, CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. Chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy là chứng chỉ hành nghề cần thiết trong lĩnh vực thi công, kinh doanh dịch vụ, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. Vậy để có chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy, cần tìm hiểu những thông … Đọc Thêm