Khóa học xây dựng

 • Học lớp quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Học lớp quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

      Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định về việc các tổ chức và cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng nhận, chứng chỉ khoá học về quản lý dự án);  … Đọc Thêm

 • Học lớp chỉ huy trưởng công trình, cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng

  Học lớp chỉ huy trưởng công trình, cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng

  ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG Căn cứ Nghị định số 12 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ nhu cầu đào tạo của cán bộ. Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế … Đọc Thêm

 • Học lớp vận hành nhà chung cư theo thông tư mới nhất

  Học lớp vận hành nhà chung cư theo thông tư mới nhất

  Ngày  30/12/2015, Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/02/2016 (thay thế cho Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011) .Thông tư này quy định về … Đọc Thêm