Khóa học phòng cháy chữa cháy

 • Học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe

  Học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe

  Đăng kí học lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe.Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháyCăn cứ nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 cảu Chính Phủ, … Đọc Thêm

 • Lớp học phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu, gas

  Lớp học phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu, gas

  Công tác tập huấn PCCC là công tác định kỳ, thường xuyên hàng năm được các cấp, các ngành tổ chức để nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho người dân về PCCC, đặc biệt là các ngành kinh doanh xăng dầu, gas, là các ngành có nguy cơ gây cháy nổ cao.Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các cá nhân, … Đọc Thêm

 • Học lớp phòng cháy chữa cháy tại Hải Phòng, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  Học lớp phòng cháy chữa cháy tại Hải Phòng, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  Trong hoạt động hàng ngày, tại nơi làm việc cũng như nơi ở của các hộ dân thường xuyên tồn tại lửa, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các loại chất cháy, như vậy hầu như ở đâu, lúc nào cũng có đủ các yếu tố gây cháy. Do đó công tác phòng cháy chữa cháy là một lĩnh vực rất quan trọng và cấp thiết … Đọc Thêm

 • Đăng kí học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

  Đăng kí học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

  Công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được các doanh nghiệp  duy trì hàng năm nhằm thường xuyên trang bị và quán triệt người lao động có trách nhiệm tuyệt đối chấp hành các qui định, nội qui về PCCC. Học và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội là điều kiện bắt buộc đối với … Đọc Thêm

 • Học phòng cháy chữa cháy tại Bắc Ninh, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  Học phòng cháy chữa cháy tại Bắc Ninh, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại Bắc Ninh 1. Đối tượng học phòng cháy chữa cháy tại Bắc Ninh :a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, … Đọc Thêm

 • Học phòng cháy chữa cháy, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại Thái Nguyên

  Học phòng cháy chữa cháy, cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại Thái Nguyên

  Học phòng cháy chữa cháy tại Thái NguyênCăn cứ theo Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (chứng chỉ phòng cháy chữa cháy)Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, … Đọc Thêm

 • ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  ĐÀO TẠO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ( CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY) 1. Đối tượng huấn luyện nghiệp vụ PCCCĐược quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật … Đọc Thêm