Khóa học tin học

  • Học thi cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03 mới nhất

    Học thi cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03 mới nhất

    Ngày 11/03/2014, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2014. Theo đó, các Chương trình tin học ứng dụng A, B, C được ban hành theo Quyết định 21 ngày 3/7/2000 của Bộ GD&ĐT đến nay đã không … Đọc Thêm