Chứng nhận, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  • Đăng kí học giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

    Đăng kí học giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

    Thủ tục học cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội.Căn cứ theo nghị định 79/2014/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2014 về phòng cháy chữa cháy.Căn cứ theo TT 08/2018/TT- BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu … Đọc Thêm

  • Chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

    Chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

    Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Nạn Cứu Hộ - thường xuyên mở lớp và cấp chứng nhận  huấn luyện phòng cháy trên toàn quốc. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy do sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp. Nhanh tay đăng kí học lớp nghiệp … Đọc Thêm