Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

 • Tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC toàn quốc chi tiết

  Tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC toàn quốc chi tiết

  Theo điều 42, NĐ 136/2020/NĐ-CP, cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện sau: Có Chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh. Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều kiện cấp chứng chỉ hành … Đọc Thêm

 • Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy toàn quốc

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy toàn quốc

  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy là gì? Theo điều 42, NĐ 136/2020/NĐ-CP, điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cần có chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh. Với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp … Đọc Thêm

 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy PCCC

  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy PCCC

  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo điều 43, NĐ 79/2014/NĐ-CP, điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy cần phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế phòng cháy chữa cháy

  HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ  CẤP CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy cần phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. Với mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ … Đọc Thêm

 • Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy toàn quốc

  Tư vấn cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy toàn quốc

  HỖ TRỢ TƯ VẤN, CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. Chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy là chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy cần thiết trong lĩnh vực thi công, kinh doanh dịch vụ, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. Vậy để có chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy, cần … Đọc Thêm