Học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe

Đăng kí học lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe.

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 cảu Chính Phủ,  quy định về công tác  cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Thông tư số 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 cảu Bộ Công an quy định chi tiết thi thành một số điều của Nghị Định 79/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT/BCA ngày 5/3/2018 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy liên tục mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lái xe.

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy:

– Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

– Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

– Biện pháp phòng cháy.

– Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

– Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ:

Mọi thông tin  chi tiết về khóa học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho lái xe, anh/ chị xin vui lòng liên hệ:

ĐT, Zalo: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Skype: thom.viendaotao

Website: daotaocapchungchi.vn

chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Bài Viết Liên Quan