Tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC toàn quốc chi tiết

Theo điều 42, NĐ 136/2020/NĐ-CP, cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Có Chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh.
  2. Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Theo khoản 3, Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC là:

a) Đối với chứng chỉ hành nghề tư  vấn  thiết kế phòng cháy chữa cháy

Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

b) Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

c) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Các ngành phù hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC bao gồm

Kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý xây dựng (trừ mã ngành kinh tế xây dựng); công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ dầu khí và khai thác; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (trừ mã ngành kỹ thuật in); kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (trừ mã ngành kỹ thuật y sinh) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc;

Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề PCCC: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy cho các cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Thời hạn chứng chỉ hành nghề PCCC

Chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy có giá trị vĩnh viễn sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

chung-chi-hanh-nghe-phong-chay-chua-chay

Đơn vị tổ chức & các cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC xin liên hệ Hotline: 0986.679.105 – 0934.586.963 để được tư vấn chính xác về thủ tục hồ sơ, quy trình làm việc một cách nhanh & hiệu quả nhất.

 

Bài Viết Liên Quan