Tuyển sinh lớp học chứng chỉ kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc

Ngày 03/9/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014. Do đó trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Thương tổ chức mở lớp cấp chứng chỉ kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc.

Đối tượng học lớp chứng chỉ kinh doanh xăng dầu

Tất cả các cá nhân có nhu cầu học nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu.

Mục tiêu đào tạo

  • HỌc viên nắm được kiến thức cơ bản về các hoạt động bán hàng tại cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu, các cơ sở kinh doanh xăng dầu.
  • Hiểu được những kiến thức cơ bản về xăng dầu như: an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; các phương pháp
  • Nắm vững được cách bán hàng tại cửa hàng xăng dầu một cách chuyên nghiệp, cách giao nhận xăng dầu, quy trình vận hành hệ thống công nghệ, cách đo tính và nhận biết chất lượng xăng dầu

Chương trình đào tạo

Chuyên đề 1: Một số chính sách quy định về kinh doanh xăng dầu

Chuyên đề 2: Thương phẩm xăng dầu

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ giao nhận và bảo quản xăng dầu

Chuyên đề 4: Nghiệp vụ bán hàng xăng dầu

Chuyên đề 5: Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.

Chuyên đề 6: Thiết bị kinh doanh xăng dầu.

Chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ kinh doanh xăng dầu hệ sơ cấp, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

Ngoài ra, trường cũng liên tục tuyển sinh các lớp:

  • Chứng chỉ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu
  • Chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
  • Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Học viên có nhu cầu học cấp chứng chỉ kinh doanh xăng dầu vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Tel: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Website: daotaocapchungchi.vn

 

Bài Viết Liên Quan