Nguyễn Thơm

Tư vấn các khóa học:

  • Đào tạo nghề vận hành xe nâng, máy xúc, cầu trục, nồi hơi,…
  • Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC
  • An toàn lao động
  • Vận hành nhà chung cư
  • Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu
  • Kế toán trưởng