tin tức - sự kiện Xem tất cả

thong-tu-bxd-tt-so-17-2016

Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Ngày đăng : 25/08/2018
Ngày 30/06/2016, Bộ Xây Dựng ban hành thông tư số 17/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Thông tư này hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng, gồm: năng lực hành nghề hoạt động […]
Xem thêm

tư vấn Xem tất cả

Tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC toàn quốca

Tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC toàn quốc chi tiết

Ngày đăng : 30/11/2022
Theo điều 42, NĐ 136/2020/NĐ-CP, cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện sau: Có Chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh. Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều kiện cấp chứng […]
Xem thêm

tuyển sinh Xem tất cả

dang-ki-dao-tao-nghiep-vu-xang-dau-tren-toan-quoc

Đăng kí đào tạo nghiệp vụ xăng dầu trên toàn quốc

Ngày đăng : 20/08/2021
Trường CĐ kinh tế kĩ thuật công thương  là một trường được cấp phép đào tạo nghiệp vụ bán hàng xăng dầu.Với đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dậy, nhà trường liên tục mở các lớp đào tạo nhân viên bán hàng xăng dầu trên toàn quốc. […]
Xem thêm