ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

ĐÀO TẠO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ( CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY)

 1. Đối tượng huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Được quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:

a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành;

c) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ;

d) Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

đ) Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện PCCC;

e) Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

2. Giảng viên: Cảnh sát PCCC.

3. Nội dung huấn luyện PCCC: theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và tài liệu huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hành

4. Chứng chỉ: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy ( chứng chỉ phòng cháy chữa cháy) do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.  Giấy chứng nhận  theo mẫu Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

MỌi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phone: 0989.765.860 (Mr Luận)

Email: tuyensinh.daotaoesc@gmail.com

Website: daotaocapchungchi.vn

chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

 

Bài Viết Liên Quan