Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Vào ngày  30/12/2015, Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015  quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/02/2016 (thay thế cho Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011) .Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Nội dung bao gồm:

Chương I.  QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Chương III. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Chương IV. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

Chương V. KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nội dung chi tiết xem tại đây:  Thông tư số 10/2015/TT-BXD

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á liên tục mở các lớp vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà.

Các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NAM Á

Địa chỉ: Số 399 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Phone: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Skype: thom.viendaotao

Website: daotaocapchungchi.vn

Bài Viết Liên Quan