Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Trong đó:

Chương I: Quy định chung.

Chương II: Đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

Chương III: Thi sát hạch và cấp chứng chỉ  hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chương IV: Bồi dưỡng và cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

Chương V: Công nhận giảng viên và cơ sở đào tạo về đấu thầu.

Chương VI: Trách nhiệm của các bên và xử lí vi phạm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Chương VII: Điều khoản thi hành

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Chi tiết xem tại đây : Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT

 

Bài Viết Liên Quan