Chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh gas, chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á chúng tôi liên tục mở các lớp nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG ( lớp nghiệp vụ kinh doanh gas) tại Hà Nội, lớp nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ tại Hải Phòng, lớp nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại Bắc Ninh,…

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (chứng chỉ  nghiệp vụ kinh doanh gas) theo đúng quy định của pháp luật, có giá trị trên toàn quốc.

Ngoài ra,Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nam Á   liên tục mở các lớp:

  1. Kinh doanh xăng dầu.
  2. Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
  3. Bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
  4. Cửa hàng trưởng kinh doanh xăng dầu
  5. An toàn lao động trong kinh doanh xăng dầu, gas
  6. Phòng cháy chữa cháy

Liên hệ:

Hotline: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

Chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh gas

Bài Viết Liên Quan