LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG LPG (GAS)

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về luật bảo vệ môi trường.

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP 22 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và kinh doanh LPG trên toàn quốc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chúng tôi phối hợp với các cơ sở đào tạo của Bộ Công thương tổ chức các lớp nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nghiệp vụ bảo vệ môi trường trường trong kinh doanh xăng dầu, LPG; đồng thời tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ, chứng nhận tương ứng với các nghiệp vụ trên. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XĂNG DẦU:

Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu LPG; sản xuất, chế biến LPG;   kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG ( thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, của hàng bán lẻ), kinh doanh  dịch vụ vận chuyển LPG theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP 22 tháng 03 năm 2016  của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);  .

Các cá nhân và tổ chức khác không thuộc đối tượng trên có nhu cầu tham gia khóa học lớp nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu , huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, LPG.

II. CÁC LỚP ĐÀO TẠO:

  1. Cửa hàng trưởng
  2. Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
  3. Lớp nghiệp vụ kinh doanh khí gas ( khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)
  4. Nhân viên bán hàng xăng dâu
  5. Nghiệp vụ huấn luyện phòng cháy chữa cháy
  6.  An toàn trong vận hành,sử dụng xăng dầu,khí hóa lỏng LPG

III. CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp các chứng chỉ sau:

–  Chứng nhận, chứng chỉ nghiệp vụ Kinh doanh xăng dầu

– Chứng nhận cửa hàng trưởng xăng dầu

– Chứng nhận bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

– Chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

– Chứng nhận bảo vệ môi trường trong KD khí dầu mỏ hóa lỏng

– Chứng nhận phòng cháy chữa cháy do cảnh sát PCCC cấp

– Chứng chỉ An toàn lao động trong vận hành,sử dụng xăng dầu,khí hóa lỏng LPG

Chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Phone: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Skype: thom.viendaotao

Website: daotaocapchungchi.vn

kinh doanh LPG

 

 

Kinh doanh xăng dầu

chứng chỉ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Bài Viết Liên Quan